Finansielle overslag

(Foto: European Commission)

Finansielle overslag

EU vedtager et finansielt perspektiv, som sætter rammerne for EU's udgifter inden for forskellige udgiftsområder for flere år af gangen. Som en del af den årlige budget procedure foretager Kommissionen en teknisk tilpasning på eget ansvar, før den egentlige budgetprocedure går i gang.

Vedtagelse af de finansielle besluttes efter Lissabon-traktaten med enstemmighed, som senere kan ændres til kvalificeret flertal.

De finansielle overslag blev tidligere reguleret gennem en inter-institutionel aftale mellem Kommissionen, Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Et topmøde i København besluttede, at de da nye finansielle overslag skulle inkludere omkostningerne forbundet med udvidelsen. Beløbene blev inkluderet i tiltrædelsestraktaterne. Det betød at Europa-Parlamentet blev kørt ud på et sidespor i forhold til at have indflydelse på udgifterne. Europa-Parlamentet truede først med at forsinke udvidelsen, men gav til sidst sin tilslutning efter at have opnået et højere beløb til udvidelsen.

I 2005 opstod en ny konflikt mellem statsministrene i Det europæiske Råd og Europa-Parlamentet om de økonomiske retningslinjer for 2007-13. Parlamentet fastholdt først resultatet fra topmødet i december 2005 efter en enstemmig beslutning i Formandskonferencen. Under Østrigs formandskab blev der forhandlet et kompromis med flere midler til bl.a. de nye medlemslande. 

De finansielle overslag dækker nu fra 2014-20. Europa-Parlamentet havde svært ved at fravige sine krav om flere EU-midler vedtaget, men opnåëde til gengæld et løfte om en midtvejs.reform.