Velkommen til den danske euABC.dk

euABC.dk – EN ALFABETISK ORDBOG

Her kan du finde ordforklaringer og nyttige links til steder med mere viden. Kig f.eks. på Europa-Parlamentet, Demokrati, Antal love eller et andet ord, hvor du gerne vil have en forklaring. Det meste er opdateret per 6. maj 2014. Der er endnu mere stof i den engelske udgave på euABC.com


Find tusindvis af ord og begreber forklaret med links til yderligere gratis oplysninger i dette online leksikon om Europa. Det er tænkt som en EU-"Wikipedia", som er skrevet af eksperter, der arbejder frivilligt for at skabe en mere oplyst debat om europæiske spørgsmål og stimulere forskellige visioner for Europas fremtid.

euABC indeholder mange omdiskuterede ord og begreber. Vi forsøger at beskrive forskellige synspunkter, så objektivt og retfærdigt som muligt.

Indholdet opdateres regelmæssigt på engelsk og dansk. De øvrige udgaver på andre sprog er endnu ikke opdateret efter Lissabon-traktaten. Hvis du finder fejl eller ønsker at indsætte et nyt ord eller udtryk i EUABC, så mail til redaktøren på: jp@bonde.dk

Med venlig hilsen

Jens-Peter Bonde

Redaktør og udgiver af euABC.com og euABC.dk

Medlem af Europa-Parlamentet fra 1979-2008, Cand.scient.pol. og forfatter til 60 bøger om EU, herunder læservenlige udgaver af de konsoliderede EU-traktater. Disse kan også fås gratis, her: