Europæiske Råd, Det

Det Europæiske Råd i Luxemborg (Foto: European Commission)

Europæiske Råd, Det 

De tilbagevendende "topmøder" mellem statslederne for EU’s medlemslande. Præsidenterne og/eller statsministrene og Kommissionens formand mødes mindst fire gange årligt. Udenrigsministrene deltager også, nogle gange sammen med f.eks. finansministrene.

Lissabon-traktaten har etableret Det europæiske Råd som en officiel EU-institution.

Topmøderne er allerede blevet kaldt Det europæiske Råd siden 1974.

På topmødet i Nice i december 2000 blev det besluttet, at alle møder i Det europæiske Råd skal finde sted i Bruxelles, efter udvidelsen til 25 lande i 2004.

Det europæiske Råd fik en fast formand fra 2009. Den første formand/præsident fra den tidligere belgiske statsminister Herman Van Rompuy fra 2009-14. Den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt blev ofte nævnt til posten ved det besluttende topmøde den 30. august 2014. Men topmødet valgte den polske statsminister Donald Tusk for 2 1/2 år.

Præsidenten udnævnes med kvalificeret flertal blandt statsministrene. 1. november 2014 ændres stemmereglerne til super-kvalificeret flertal

 

Links

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=da