Formandskonferencen

Formandskonferencen

Europa-Parlamentet ledes politisk ved, at formanden for Europa-Parlamentet arbejder sammen med formændene for de politiske grupper i "Formandskonferencen". Administrative anliggender besluttes af et Bureau (Præsidium) sammensat af Europa-Parlamentets formand, hans 14 næstformænd og seks kvæstorer.

 

Links

 

http://www.europarl.eu.int/organs/confpres/default_en.htm