Inter-institutionelle aftaler

EU Commission (Foto: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Inter-institutionelle aftaler 

KommissionenEuropa-Parlamentet og Ministerrådet kan i praksis ændre og udbygge det traktatmæssige grundlag ved fælles aftaler. Virkningen er her den samme, som hvis man ændrede de eksisterende traktater. Disse såkaldte "inter-institutionelle" aftaler er bindende for de institutioner, der indgår dem.

På den måde har Europa-Parlamentet fået øget sine beføjelser over pengene i EU.

Nice-traktaten tillod kun inter-institutionelle aftaler, når alle tre institutioner deltog Det insisterede Ministerrådet på, efter en aftale mellem EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet om adgang til visse fortrolige dokumenter, som Ministerrådet var utilfreds med.

Lissabon-traktaten  giver hjemmel til nye bindende institutionelle aftaler mellem alle tre institutioner, se Lissabon-traktatens artikel 295 TFEU.