Kvalificeret flertal, QMV

Kvalificeret flertal, QMV

Simpelt flertal kræver mere end 50 % af de afgivne stemmer.

Absolut flertal kræver mere end 50 % af samtlige mandaters stemmer, uanset antallet af afgivne stemmer.

Lissabon-traktaten indfører et nyt system, hvor landene også stemmer efter folketal efter den 1. november 2014. Først skal et flertal på 55% af landene være enige, dernæst skal flertallet repræsentere 65 % af alle EU-landes indbyggere. Der er behov for mindst 4 lande for at blokere en beslutning, mens 15 lande skal bakke op om en beslutning for at den bliver vedtaget. 

At man medtager befolkningens størrelse vil særligt gavne de store lande, mens "et land en stemme" elementet gavner de små lande. Dette system gør det nemmere at tage beslutninger.

Der kræves 72 % af medlemslandene, som repræsenterer 65 % af befolkningen, hvis et forslag ikke er stillet af Kommissionen. Dette superkvalificerede flertal anvendes også ved valg af Kommissionen og EU-Præsidenten.

 

·         I normale afstemninger har hvert medlem 1 stemme. I Ministerrådet stemmes som hovedregel med vægtede stemmer.

·         Kvalificeret flertal er den mest almindelige afstemningsform i EU's Ministerråd.

 

Links 

 

Se også Afstemninger i Rådet og Flertalsafstemning