Den læservenlige udgave af EU-Forfatningen, som blev underskrevet i Rom 29. oktober 2004 på dansk. Du kan finde en læservenlig udgave af Lissabon Traktaten på engelsk på den engelske udgave af abc`en

Indeholder ordforklaringer i marginen, indholdsfortegnelse samt understregninger af centrale steder i tekst som blev underskrevet
d. 29. oktober 2004

PDF Downloads

Se også: Euratom reader-friendly (pdf) (på engelsk)

Powerpoint præsentation af EU-forfatningen

Læservenlige emneblade indeholdende artikler fra EU-Forfatningen på engelsk (pdf)