Amsterdam-traktaten

Treaty of Amsterdam (Foto: http://europa.eu.int/comm/mediatheque/photo/select)

Amsterdam-traktaten

Færdigforhandlet i 1997. Trådte i kraft i 1999. Vedtaget ved folkeafstemning i Danmark i 1998.

·         Amsterdam-traktaten inddrog flere politikområder under kvalificeret flertals afstemning. Nice-traktaten indførte også kvalificeret flertal for det såkaldt forstærkede samarbejde.

·         Indførte et kapitel om Politi- og Rets-samarbejde (som erstattede et kapitel om retlige og indre anliggender indført med Maastricht-traktaten, herunder Schengen- samarbejdet.

·         Inkluderede fælles forsvars- og sikkerhedspolitik med de såkaldte Petersberg-opgaver.

·         Sikrede, at lande kunne indgå i et forstærket samarbejde som en hård kerne af EU-lande om dybere integration. Dette krævede dog enstemmighed  og er aldrig blevet brugt.

·         Introducerede embedet som den Høje Repræsentant for den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik.

 

Links

Download den læservenlige udgave af Amsterdam-traktaten:

 

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/da/s50000.htm