Politi- og Retssamarbejde om Kriminalvæsen

Amsterdam-traktaten (Foto: EU Commission)

Politi- og Rets samarbejde om Kriminalvæsen

Lissabon-traktaten har Frihed, sikkerhed og retfærdighed som delt kompetence, hvor vedtagelse af en EU-bestemmelse fjerner muligheden for at vedtage nationale regler på samme område.

Danmark har en retspolitiske undtagelse, som det store flertal i Folketinget ønsker ændret til en tilvalgsordning.

 

Links

 

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/police/doc_police_intro_en.htm