Petersberg-opgaverne

WEU møde i Marseille i Frankrig (Foto: French Presidency Web-site)

Petersberg-opgaverne

En liste over sikkerheds-, forsvars- og fredsskabende opgaver oprindelig opstillet af den Vestunionen (WEU) i juni 1992.

Opgaverne er nu blevet indført i Lissabon-traktatens Artikel 43 TEU.

De kaldes "Petersberg"-opgaver efter Petersberg bjerghotel - udflugtsegnen uden for Bonn i Tyskland, hvor mødet i 1992 fandt sted.

Opgaverne omfatter humanitære- og redningsopgaver, fredsbevarende opgaver og opgaver for styrker i krisestyring, herunder fredsskabelse.

Fredsbevaring indebærer, at der er fredstilstand mellem to tidligere eller muligt fremtidige kæmpende parter. EU kan tage skridt til at opretholde freden, f.eks. ved at bidrage med soldater der kan udføre fredsbevarende operationer.

Begreberne krisestyring og fredsskabelse er ikke defineret præcist, men kan omfatte militære operationer.

 

Links

Se også Forsvar.

 

http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb150401.htm