Fællesakten

Fællesakten

Den Europæiske Fællesakt er navnet på den EU-traktat, som blev besluttet i december 1985 i Luxembourg og trådte i kraft i 1987 efter folkeafstemninger i Danmark og Irland. I Danmark blev den lanceret under det populære navn: "EF-pakken" ved folkeafstemningen den 27. februar 1986.

Kommissionens daværende formand Jacques Delors har i sine erindringer karakteriseret denne Traktat som den vigtigste af alle, fordi den med sine flertalsafgørelser skabte Det Indre Marked.

Fællesakten var ledsaget af 313 konkrete forslag til realisering af det indre marked, hvoraf hovedparten nu kunne vedtages med kvalificeret flertal. Den indførte også en samarbejds-procedure, som gav Europa-Parlamentet mulighed for at fremsætte ændringsforslag til dele af lovgivningen.

 

Links

Se også det det indre markedMiljøgarantien og Cassis de Dijon-sagen.

http://www.europa.eu.int/eur-l......reaties/selected/livre509.html