Indre Marked, Det

Removal of all obstacles to the free movement of goods, services, capital and persons (Foto: www.eu2008.si/.../consumer_protection.html)

Indre Marked, Det

Vedtaget i 1986 ved den såkaldte Fællesakt med introduktion af flertalsbeslutninger og 313 lovforslag til gennemførelse af Det Indre Marked.

Reglerne skulle træde i kraft inden 1. januar 1993.

Det indre marked er det fælles EU-marked, der skal sikre de fire friheder, nemlig fri bevægelighed for:

·         Varer

·         Tjenesteydelser

·         Arbejdskraft

·         Kapital

 

Det henviser også til et marked med en høj grad af harmonisering af love for handel, varedeklarationer m.v. ’

Det indre marked kan bedst defineres som et mere ensartet og gennemgribende fællesmarked.

Lissabon-traktaten har det Indre Marked som delt kompetence, hvor vedtagelsen af en EU-regel automatisk fjerner retten til at lovgive nationalt på samme område.

 

Links

 

http://europa.eu/pol/singl/index_da.htm