Samarbejdsprocedure

EU-Parlamentet i Bruxelles (Foto: EP)

Samarbejdsprocedure

Samarbejdsproceduren blev indført med Fællesakten fra 1987. Den tillod Europa-Parlamentet at få indflydelse på en mindre del af lovgivningen i EU. 

Hvis Europa-Parlamentet fremsatte ændringsforslag, kunne Ministerrådet kun afvise dem ved enstemmighed. 

I dag har Europa-Parlamentet meget større indflydelse gennem den almindelige 

lovgivningsprocedure. Samarbejdsproceduren er i enkelte tilfælde erstattet med 

høringsproceduren.