Cassis de Dijon sagen

Court of Justice (Foto: Court of Justice)

Cassis de Dijon sagen

Vigtig afgørelse afsagt af EF-Domstolen i 1979. Den fastsatte som generel regel, at produkter i et EU-land som hovedregel også er lovlige i et andet EU-land (sag 120/78). Dommen pressede medlemslandene til at aftale fælles standarder på områder, hvor de ellers ikke var nået til enighed.

Cassis er en fransk solbær-likør med en alkoholmængde på 16%. Tyskland ville ikke tillade, at den blev solgt som "spiritus", da dette under tysk lov kræver minimum 25% alkohol.

Dommen satte skub til beslutninger med kvalificeret flertal under det indre marked, der blev introduceret med Fællesakten i 1987.

 

Links

Se også Harmonisering og Miljøgaranti

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/3_2_1_da.htm