Afstemninger i Rådet

(Foto: Notat)

Afstemninger i Rådet

Den generelle regel er egentlig absolut flertal af medlemslande, men det anvendes sjældent. Den overvejende hovedregel er nu afstemning med kvalificeret flertal. I de mest følsomme sager med enstemmighed.

Medlemslandenes stemmer i Rådet:  

Tyskland

29

Storbritannien

29

Frankrig

29

Italien

29

Spanien

27

Polen

27

Rumænien

14

Holland

13

Grækenland

12

Tjekkiet

12

Belgien

12

Ungarn

12

Portugal

12

Sverige

10

Østrig

10

Bulgarien

10

Kroatien

Slovakiet

7

7

Danmark

7

Finland

7

Irland

7

Litauen

7

Letland

4

Slovenien

4

Estland

4

Cypern

4

Luxembourg

4

Malta

3

TOTAL

352

Kvalificeret flertal 260

Lissabon-traktaten har et nyt system fra 1. november 2014. Der skal være ”dobbelt flertal”. I den ene optælling skal der være 55% af medlemslandene. I den anden optælling skal de også repræsentere 65% af EU-landenes samlede befolkning. Hvis beslutningen tages uden forslag fra Kommissionen, kræves tilslutning fra 72% af landene, stadig repræsenterende 65% af EU-landenes befolkning.

 

Skema med folketal, stemmer i Rådet og medlemmer i Europa-Parlamentet, euABC.dk

Land

Befolkning (mio.)

Befolkning (% af EU)

Stemmer i Rådet

Stemmer i Rådet

(% af EU)

Medlemmer

i Europa-

Parlamentet

Medlemmer i Europa-Parl. (% af alle)

Tyskland

80,523

15,93

29

8,24

96

12,78

Frankrig

65,633

12,98

29

8,24

74

9,85

Storbrittan.

63,730

12,60

29

8,24

73

9,72

Italien

59,685

11,80

29

8,24

73

9,72

Spanien

46,704

9,24

27

7,67

54

7,19

Polen

38,533

7,62

27

7,67

51

6,79

Rumænien

20,057

3,97

14

3,98

32

4,26

Holland

16,779

3,32

13

3,69

26

3,46

Belgien

11,161

2,21

12

3,41

21

2,79

Grækenland

11,062

2,19

12

3,41

21

2,79

Tjekkiet

10,516

2,08

12

3,41

21

2,79

Portugal

10,487

2,07

12

3,41

21

2,79

Ungarn

9,908

1,96

12

3,41

21

2,79

Sverige

9,555

1,89

10

2,84

20

2,66

Østrig

8,451

1,67

10

2,84

18

2,39

Bulgarien

7,284

1,44

10

2,84

17

2,26

Danmark

5,602

1,11

7

1,99

13

1,73

Finland

5,426

1,07

7

1,99

13

1,73

Slovakiet

5,410

1,07

7

1,99

13

1,73

Irland

4,591

0,91

7

1,99

11

1,46

Kroatien

4,262

0,84

7

1,99

11

1,46

Litauen

2,971

0,59

7

1,99

11

1,46

Slovenien

2,058

0,41

4

1,14

8

1,06

Letland

2,023

0,40

4

1,14

8

1,06

Estland

1,324

0,26

4

1,14

6

0,79

Cypern

0,865

0,17

4

1,14

6

0,79

Luxembourg

0,537

0,11

4

1,14

6

0,79

Malta

0,421

0,08

3

0,85

6

0,79

I alt

505,572

100

352

100

751

100

Der skal 260 stemmer til kvalificeret flertal i Rådet og 93 til et blokerende mindretal. 1. november 2014 ændres kvalificeret flertal til 55 % af landene, som samtidig skal repræsentere 65 % af den samlede EU-befolkning. Der stemmes med de anførte folketal. Der skal 72 % af landene til super kvalificeret flertal. f.eks. ved valg af kommissærer. Der skal 376 medlemmer til absolut flertal i Europa-Parlamentet. Se forklaringerne i www.euABC.dk