Super-kvalificeret flertal

Super-kvalificeret flertal

Lissabon-traktaten indfører et nyt super-kvalificeret flertal den 1. november 2014, som skal benyttes, når Ministerrådet eller Det Europæiske Råd skal tage beslutninger, som ikke først er foreslået af Kommissionen og ved valg af Kommission, Udenrigsminister og Præsident.

Beslutninger skal så tages af 72 % af landene i stedet for den almindlige regel om 55 %. De 72 % skal også repræsentere 65 % af den samlede EU-befolkning.

EU-Kommissionen har foreslået, at traktater og meget vigtige forfatningsmæssige beslutninger skal kunne ændres ved en ny form for beslutningstagning, som ligger et sted mellem super-kvalificeret flertal og enstemmighed.

EU-Kommissionen foreslog, at 5/6 af medlemslandene skal kunne vedtage en ændring. Medlemslande, der ikke kan anerkende sådanne ændringer, vil da kunne udelukkes fra EU-medlemskabet. Forslaget blev ikke vedtaget.

Traktater kan fortsat kun ændres med enstemmighed, men der er vedtaget forenklede revisionsprocedurer og ”passereller”, hvor landene med enstemmighed kan indføre flertalsafstemning.

Indtil 1. november 2014 havde landene forskellige stemmevægte i Ministerrådet. Danmark havde 7 stemmer, Sverige 10 og Tyskland 29 af i alt 352 stemmer. Der skulle 260 stemmer til kvalificeret flertal. Det svarede til 74 % af stemmerne.