Simpelt flertal

Simpelt flertal

Simpelt flertal er et flertal af dem, der stemmer.

Et absolut flertal kræver flertal af dem, der er medlem af organet. Ikke blot et flertal af dem, der vælger at stemme. Et kvalificeret flertal kræver mere.

 ·         Europa-Parlamentet stemmer normalt med simpelt flertal blandt de tilstedeværende. Undtaget herfra er den vigtige – men efterhånden sjældne - anden afstemning under den almindelige lovgivningsprocedure og den meget anvendte samtykke-procedure, hvor der besluttes med absolut flertal af medlemmerne.

·         2/3 flertal af de afgivne stemmer, som samtidig repræsenterer et absolut flertal af medlemmerne, er nødvendigt, hvis Europa-Parlamentet skal fyre Kommissionen.

·         Ministerrådet beslutter med et absolut flertal af dets medlemmer, hvor der ikke i traktaten er nævnt nogen anden flertalsform. Men det mest almindelige er, at Ministerrådet beslutter med kvalificeret flertal.

 

·         EU-Kommissionen beslutter altid med flertal af kommissærerne, men der har ikke været stemt i Barrosos tiårsperiode fra 2004 – 14.