Maastricht-traktaten

Maastricht Treaty (Foto: European Commission)

Maastricht-traktaten

Også kendt som Traktaten om den Europæiske Union (TEU), som banede vej for yderligere europæisk integration, især ved at introducere den økonomiske og monetære Union.  Den blev underskrevet i 1992, og trådte i kraft 1. november 1993.

Ved at ændre de tidligere traktater – Paris, Rom og Den Europæiske Fællesakt – skabtes den politiske union, og EF tog navneforandring til EU.

De nye politiske områder blev opdelt i 2 nye mellemstatslige søjler ud over den 1. overnationale fællesskabssøjle. Den 2. søjle var den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP eller CFSP på engelsk), og den 3. søjle var Retlige- og indre anliggender.

Maastricht-traktaten blev meget overraskende forkastet ved en folkeafstemning den 2, juni 1992 i Danmark med 50,7 % Nej-stemmer. Syv danske partier forhandlede så et ”Nationalt kompromis” og opnåede den såkaldte Edinburgh-afgørelse fra et topmøde i den skotske hovedstad i december 1992.

Det danske Nej blev positivt modtaget i de europæiske medier og satte en ny dagsorden i Europa om ”Åbenhed, nærhed og demokrati”. Herefter blev Maastricht-traktaten sendt til en ny folkeafstemning den 18. maj 1993 sammen med Edinburgh-aftalen og opnåede flertal.

·         Maastricht-traktaten ændrede det officielle navn på EEC/EC (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab) til " Den Europæiske Union".

·         Den Økonomiske og Monetære Union var indeholdt i traktaten.

·         Maastricht-traktaten oprettede Ombudsmanden og Regionsudvalget.

·         Den indførte flere afstemninger ved kvalificeret flertal og forøgede Europa-Parlamentets indflydelse gennem en ny Fælles Beslutningtagnings-procedure.

 

Links 

http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html