Fælles beslutningstagning

Fælles beslutningstagning

Gav Europa-Parlamentet indflydelse på lovgivningen med Maastricht-traktaten. Lissabon-traktaten ændrede navnet.

Se nu den Almindelige lovgivningsprocedure