Søjler

Søjler

EU's struktur hvilede efter Maastricht-traktaten på 3 søjler.

·         Den første såkaldte "fællesskabs-søjle" åbnede for overnationale beslutninger efter fællesskabsmetoden under kontrol af EU-Domstolen i Luxembourg.

·         Den anden mellemstatslige søjle angik fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

·         Den tredje mellemstatslige søjle handlede om Retlige og Indre Anliggender. dvs. områder som politi, asylpolitik o.l.

Visse emner fra de to mellemstatslige søjler blev gradvist flyttet fra det nationale til det overnationale niveau, hvor de styres af EU-love.

Lissabon-traktaten har fjernet EU-strukturen med de tre søjler og gjort Unionen til en samlet juridisk person, der kan handle som en stat i forhold til andre stater på de områder, hvor der er vedtaget interne regler i EU.