Regionsudvalget

(Foto: Committee of the Regions website)

Regionsudvalget

Medlemmer som repræsenterer lokale myndigheder i EU. Regionsudvalget har kun rådgivende funktion.

Lissabon-traktaten har åbnet op for, at Regionsudvalget skal have mulighed for at gå til EU-Domstolen i Luxembourg og anklage lovforslag for at stride mod princippet om, at love og politikker skal laves på det lavest mulige niveau (nærhedsprincippet – subsidiaritet). 

Regionsudvalget har 353 medlemmer efter udvidelsen med Rumænien og Bulgarien den 1. januar 2007 og Kroatien den 1. juli 2013.

Tyskland 24
Storbritannien 24
Frankrig 24
Italien                           24
Spanien                         21
Polen                        21
Rumænien 15
Holland 12
Grækenland                      12
Tjekkiet 12
Belgien                  12
Ungarn                   12
Portugal 12
Sverige                     12
Bulgarien                    12
Østrig                      12
Slovakiet 9
Danmark                    9
Finland                       9
Irland 9
Litauen 9
Kroatien 7
Letland 7
Slovenien 7
Estland 7
Cypern 6
Luxembourg 6
Malta                         5


Links

www.cor.europa.eu