Kommissions-formand

Jose Manuel Barroso, Kommissions-formand (Foto: European Commission)

Kommissions-formand

Europa-Kommissionen ledes af en formand, udpeget af 19 af 28 statsministre, der repræsenterer 260 af 352 mulige vægtede stemmer i Ministerrådet, og valgt af Europa-Parlamlentet med absolut flertal af medlemmerne. Jean-Claude Juncker valgtes den 15. juli 2014 med 422 stemmer. 250 stemte imod, 47 afholdt sig fra at stemme, og der var ti ugyldige stemmer.

Siden 1958 har der været tolv politiske personligheder i denne rolle. Fra 2004-14 har formanden for Kommissionen været José Manuel Barroso, tidligere portugisisk statsminister. Fra 2014 overtager Luxembourgs tidligere statsminister Jean-Claude Juncker formandsposten, foreslåët af Europa-Parlamentet og stemt igennem af 26 af de 28 medlemslande i Det Europæiske Råd.

Ifølge Nice-traktaten skulle formanden udpeges af et super-kvalificeret flertal på mindst 18 af de da 27 statsministre i Det europæiske Råd og godkendes af et simpelt flertal i Europa-Parlamentet.

Lissabon-traktaten kræver et super-kvalificeret flertal i Minisyterrådet af 72% af medlemslandene, som tilsammen skal repræsentere mindst 65% af befolkningen i EU. Kandidaten skal så vælges af Europa-Parlamentet med et absolut flertal blandt sine medlemmer - fra 1. november 2014.

Hvis Europa- Parlamentet afviser kandidaten, starter processen forfra. Se artikel 17.7 TEU.

Formanden for Kommissionen fastlægger de overordnede politiske retningslinjer, der skal følges af Kommissionen i dens arbejde. Han beslutter om fordelingen af ansvaret mellem kommissærerne og kan ændre porteføljerne i løbet af Kommissionens mandatperiode.

Han udnævner også næstformændene, hvis antal ikke er specificeret i traktaten. Han kan endvidere bede et medlem af Kommissionen om at træde tilbage.

Kommissionen kan fyres med 2/3 flertal i Europa-Parlamentet. 

 

Links

Se også Kommissionen og Mistillidsvotum