Nice-traktaten

(Foto: EUobserver.com)

Nice-traktaten

Blev indgået 11. december 2000 efter det længste europæiske topmøde nogensinde. Det varede over hele fem dage.

Medlemslandene forsvarede deres interesser stærkt, hvad der førte til langvarige forhandlinger og nogle indviklede kompromiser, f.eks. om vægtningen af stemmer i Ministerrådet.

De vigtigste bestemmelser vedrørte tilpasningen af EU-institutionerne til at skaffe plads til en udvidet Union med 25 lande, senere 27 eller 28 lande. I en ikke-bindende erklæring beskrev Nice-traktaten, hvordan de vigtigste EU-institutioner ville være sammensat, når udvidelsesprocessen var fuldendt.

Traktaten blev underskrevet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 1. februar 2003. Nice-traktaten blev forsinket, idet den først blev forkastet ved en folkeafstemning i Irland i juni 2001 og vedtaget ved en ny folkeafstemning i oktober 2002, efter forskellige indrømmelser til de irske vælgere.

Nice-topmødet vedtog også højtideligt det Europæiske Charter om Grundlæggende Rettigheder  som en ikke-bindende politisk erklæring. Teksten blev juridisk bindende med Lissabon-traktaten

 

Links 

Download den læservenlige udgave af Nice-traktaten:

 

http://europa.eu/scadplus/nice_treaty/index_da.htm