Harmonisering

The European Parliament (Foto: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

Harmonisering

Når nationale love bliver harmoniseret, bliver de bragt i overensstemmelse med de tilsvarende love i andre medlemslande i EU. Før det indre marked blev gennemført fra 1987, krævede harmonisering af alle love enstemmighed. Nu kan hovedparten af harmoniseringerne vedtages med kvalificeret flertal.

Der er dog vigtige områder, hvor EU ikke direkte kan harmonisere nationale love.

Lissabon-traktaten har kvalificeret flertal på de fleste områder. På de mest følsomste områder er der såkaldte "passereller", hvor EU-landene med enstemmighed kan overgå til flertalsbeslutninger.

Der er dog emner som uddannelse og kultur og andre emner inden for området for understøttende, koordinerende og supplerende kompetence, hvor landenes love ikke kan harmoniseres direkte.