Bidragydere og modtagere

(Foto: EU Commission)

Bidragydere og modtagere

Medlemslande betaler bidrag til EU’s budget. Nogle medlemslande, som Tyskland, betaler mere, end de modtager og er derfor nettobetalere. Andre lande, som Grækenland, Portugal og Irland, betaler mindre, end de modtager og er derfor nettomodtagere.

Det er svært at udregne det totale beløb, et land modtager. Når et land sælger et landbrugsprodukt på EU-markedet til en højere pris, er det en fordel for det eksporterende land, men fordelen registreres ikke i budgettet. Når en landbrugsvare sælges uden for EU, får landet også en 
eksportstøtte fra EU-kassen, som ses i budgettet.

Hvis der for eksempel betales told af en vare ved indførsel i Rotterdam for brug i Polen, vil de officielle EU-tal vise, at Holland har bidraget til EU-kassen, selv om tolden reelt betales af forbrugere eller virksomheder i Polen - og omvendt hvis en vare bruges i Holland, men indføres via Gdansk.

Fordele, som f.eks. Tyskland har for frihandel for sine industrielle produkter og serviceydelser, ses ikke i budgettet. Det samme gælder for nettofordele og – ulemper fra eksempelvis den fælles fiskeripolitik. Det er således svært at opgøre et retvisende nettoregnskab for de forskellige landes fordele og ulemper.

 

Links

http://europa.eu/pol/financ/index_da.htm