Eksekutive retsakter

Eksekutive retsakter

Beslutninger truffet af Kommissionen med juridisk hjemmel i Traktaten eller i love, der bemyndiger til at træffe beslutninger.

Lissabon-traktaten har tilføjet endnu en retsakt: Delegerede forordninger og beslutninger, som skal vedtages af Kommissionen inden for rammerne af EU-lovene.

 

Links

Se også Delegerede retsakter