Told

(Foto: EU Commission)

Told

En afgift, der skal betales, når et produkt importeres. En del af EU’s såkaldte egne indtægter. EU er en toldunion uden interne tariffer, men med en fælles ekstern tarif overfor andre lande.

En cykel fra Japan bliver for eksempel beskattet med 15% told, når den importeres ind i EU. En cykel til 200 euro vil derfor give 30 euro i bidrag til EU. Medlemslande får 10% af tolden til at dække udgifterne til at opkræve tolden ved de fælles ydre grænser.

Udviklingslande har specielle aftaler med EU, der tillader import af varer underlagt kvoter frem for told, eller specielle kvoter med nedsat told. Det komplicerede system er sårbart overfor snyd.

Toldafgifter bliver besluttet med kvalificeret flertal i Rådet. Europa-Parlamentet har ikke noget at sige.

 

Links 

Se også anti-dumping.

http://europa.eu/pol/cust/index_da.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/index_en.htm