Forenkling af primære EU-ret

Forenkling af primære EU-ret 

Den forkastede EU-forfatning ville afskaffe alle tidligere grundlæggende traktater til fordel for et enkelt dokument i fire dele. Dette forsøg for forenkling blev skrottet af den reviderede EU-forfatning i Lissabon-traktaten

I stedet har Lissabon-traktaten indsat næsten alle artikler fra forfatningen i overfloden af ​​(reviderede) traktater, protokoller og erklæringer, som gør det meget svært for almindelige borgere at læse og forstå de "forfatningsmæssige rammer" for EU. 

Lissabon-traktaten har tilføjet måske 200 sider til de eksisterende 2.800 sider af grundlæggende traktater i stedet for de 560 sider, som de var kogt ned til i den foreslåede forfatning. 

Den foreslåede forenkling af termerne til kendte ord som "love" og "rammelove" i stedet for "forordninger" og "direktiver", blev også skrottet. Da denne forenkling aldrig er blevet kritiseret, er det fortsat uklart, hvorfor den blev opgivet.