Observatør

Tiltrædelsestraktaten (Foto: European Commission)

Observatør 

En observatør er en person, der kan deltage i et møde, men som ikke har stemmeret.

Ansøgerlande har lov til at sende observatører til alle Rådsmøder og arbejdsgrupper. De må udtale sig på disse møder, men må ikke stemme.

De kan bede om en formel konsultation, hvis et EU-forslag kommer til at påvirke dem. Konsultation vil i givet fald blive afholdt i en særlig Interim (midlertidig) Komite, der består af repræsentanter fra de eksisterende medlemslande, ansøgerlandene og EU-Kommissionen.

Observatører i Europa-Parlamentet kan overvære plenar-møderne, men må hverken tage ordet eller stille forslag, selv om lovene også kommer til at gælde for dem.

På udvalgsmøder kan de dog tage ordet og stille forslag.

·         Hvis et ansøgerland stemmer "Nej" til tiltrædelsestraktaten ved en folkeafstemning, trækkes observatørerne fra det land tilbage. Norge havde et medlem af EU-Kommissionen indtil deres folkeafstemning i september 1972, hvor Thorvald Stoltenberg så måtte træde tilbage efter nordmændenes nej.

Se også Tiltrædelse