Tiltrædelses-partnerskab

Accession partnerships are a pre-accession strategy instrument which determines the candidate countries' particular needs on which pre-accession assistance should be targeted (Foto: http://www.auswaertiges-amt.de)

Tiltrædelses-partnerskab

I 1998 udvidede de Central- og Østeuropæiske ansøgerlande deres Europa-aftale til et tiltrædelses-partnerskab.

Det dannede grundlag for en fælles ramme for prioriterede områder for det videre arbejde, der var nedfældet i Kommissionens faste rapporter, de finansielle midler, der var til rådighed til at hjælpe landene med at implementere EU’s prioriteter og vilkår for EU-assistance.

Europa-Parlamentet skal give samstemmende udtalelse (godkendelses-procedure) for vigtige aftaler, der involverer institutionernes rammer eller vigtige budgetændringer.

 

Links 

Se også Aftaler med andre landetiltrædelse og tiltrædelsesakt.

http://ec.europa.eu/enlargement/index_da.htm

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s40000.htm