Ansøgerlande

Group photo: Accession Treaty, Athens, April 2003 (Foto: European Commission)

Ansøgerlande

Lande som ønsker medlemskab af Den Europæiske Union.

Den 1. maj 2004 blev EU udvidet med følgende 10 lande: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra april 2003 blev de 10 ansøgerlande observatører. De deltog i møder i Rådet og Europa-Parlamentet allerede inden medlemskabet, dog uden stemmeret.

Rumænien og Bulgarien blev medlemmer af EU 1. januar 2007, Kroatien 1. juli 2013.

Tyrkiet har fået før-tiltrædelses-penge fra 1. januar 2004.

Makedonien (FYROM) anmodede i marts 2004 og blev anerkendt som kandidatland i 2005. Serbien blev godkendt som kandidatland i februar 2012. Albanien i juni 2014.

Albanien og Island ansøgte i 2009. Island har siden standset forhandlingerne.

Se Lissabon-traktatens artikel 49 TEU om udvidelse med nye lande.

 

Links 

Se også Udvidelse.