Europæiske Fællesskaber, EF

Maartricht traktaten (Foto: European Commission)

Europæiske Fællesskaber, EF

Tre fællesskaber udgjorde tilsammen det overnationale Europæiske Fællesskab (EF), som lå forud for etableringen af Unionen:

·         Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) etableret med Rom-traktaten fra 1957

·         Det Europæiske Atomenergi fællesskab (EURATOM) etableret med EURATOM-traktaten, ligeledes fra 1957

·         Det originale Europæiske Kul- og Stålfællesskab etableret med Kul- og Ståltraktaten fra 1951

De tre fællesskabers institutioner blev sammenlagt i fusionstraktaten fra 1967, men de tre fællesskaber forblev selvstændige juridiske enheder.

Det Europæiske Økonomiske Fællesskab blev forkortet til det Det Europæiske Fællesskab med Maastricht-traktaten fra 1992. Man var dog allerede fra 1973 begyndt at sige EF i stedet for EØF.

Maastricht-traktaten skabte også den Europæiske Union (EU) ved at sammenkæde de overnationale dele af fællesskaberne med mellemstatslige områder som den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og området for retlige- og indre anliggender.

Lissabon-traktaten har fusioneret EF og EU til én politisk organisation, Unionen, som dækker alle samarbejdets områder og har givet EU status som en fuldgyldig juridisk person, der kan forhandle og indgå internationale aftaler om alle EU-emner på Unionens vegne.