Mellemstatslige metode, Den

Co-operation between governments on the basis of maintaining state sovereignty (Foto: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Mellemstatslige metode, Den

Er en samarbejdsform mellem regeringer, hvor den nationale suverænitet opretholdes. Skal ses i modsætning til over-national integration, hvor regeringsfunktioner og beslutningsret flyttes fra det nationale niveau til EU.

EU var over-national i 1. søjle, hvor EU-retten overtrumfer national lovgivning, hvis de to niveauer er i modstrid med hinanden. I 2. søjle var samarbejdet derimod mellemstatsligt. 2. søjle vedrørte Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik. Samarbejdet om Retlige og Indre anliggender i søjle III var også mellemstatsligt.

Lissabon-traktaten fra 2009 har afskaffet de mellemstatslige søjler og gjort Unionen til en juridisk person i Artikel 47 TEU.