Euratom-traktaten

Nuclear power plant (Foto: European Commission)

Euratom-traktaten

EU-traktat om atomkraft-samarbejde mellem de oprindelige seks medlemmer, der opfandt EF-traktaten i 1957. Den blev ændret og forlænget sammen med Lissabon-traktaten, men som en selvstændig traktat.

 

Links

Se også Europæiske Atomenergi FællesskabEnergipolitik og Atomkraft.

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/da/datoc38.htm 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12006A/12006A.html