Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det

Jean Monnet (Foto: European Commission)

Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det 

Et af de tre oprindelige europæiske fællesskaber sammen med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifælleskab (EURATOM).

Først foreslået af den daværende franske udenrigsminister Robert Schuman den 9. maj 1950 – datoen, der siden blev "Europadag". Kul- og stålunionen blev etableret med Paris-traktaten fra 1951 med ikrafttrædelse i juli 1952. Traktaten blev ophævet i juni 2002 og opgaverne lagt ind under EU.

Ideen med et overnationalt fællesskab til deling af kul- og stålressourcer kom oprindeligt fra den franske Cognac-handler og diplomat, Jean Monnet.

Kul- og stålunionen blev ledet af den "høje myndighed", som administrerede kul- og stålressourcerne overnationalt. Den høje myndighed havde medlemmer fra Frankrig, Tyskland, Italien og Beneluxlandene og blev forgængeren for Kommissionen.

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs parlamentariske forsamling er senere blevet til Europa-Parlamentet.