Rom-traktaten

Treaty of Rome, signed in Rome (Foto: EU Commission)

Rom-traktaten

Blev underskrevet i Compadoglio i Rom 25. marts 1957 for at oprette "Fællesmarkedet" og det europæiske atomsamarbejde i Euratom-traktaten, også fra 1. januar 1958.

50-årsdagen fejredes ved et højtideligt topmøde i Berlin 27. marts 2007, hvor der blev vedtaget en "Berlin-erklæring" om Unionens fremtid. Ses som parallel til Messina-erklæringen, der var optakten til EU's start.

Romtraktaten er siden fulgt op af andre traktater. 

 

Links

http://ec.europa.eu/avservices/50/index_en.cfm