Kompetencer

Kompetencer

Mange føderale stater har en deling af magten på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

I EU ligger nogle kompetencer i Unionen, andre ligger i de deltagende medlemslande. Der er også blandede eller delte kompetencer med regler for, hvem der skal "uddele" kompetencerne. EU-kompetencer inddeles i:

Se kompetence-kategorier.