Koordinator

Koordinator 
Hver politisk gruppe i Europa-Parlamentet har en koordinator for hvert udvalg. Koordinatorerne planlægger dagsordener for møderne med formanden og næstformændene for udvalgene. De forhandler også ændringsforslag og organiserer Parlamentets voksende indflydelse på lovgivningen.
 
Koordinatorerne er de mest magtfulde i et udvalg, da særligt rollerne som næstformænd er mere formelle. For hvert emne vælger udvalget en ordfører til at skrive en rapport og foreslå ændringsforslag til de forslag til nye love, der er etableret af EU-Kommissionen. 
De politiske grupper udpeger derefter skyggeordførere til at forhandle med ordføreren.

Koordinatorrollen  og rollerne som ordførerne og skyggeordførere er indført i reglerne for Parlamentet. Det blev foreslået af en reform-arbejdsgruppe i en rapport offentliggjort i april 2009. 

Se også Europa-Parlamentet, Reform-arbejdsgruppen, Ordførere og Skyggeordførere.