Enekompetence

EU's logo (Foto: Court of Auditors)

Enekompetence

Hvor EU har enekompetence, har medlemsstaterne ikke ret til at vedtage love. Hvis EU har delt kompetence på et område, kan både medlemsstaterne og EU vedtage love, men en EU-lov fortrænger retten til at vedtage en national lov om samme emne.

Lissabon-traktatens Artikel 3 TFEU defineres de følgende områder som værende EU's enekompetence: konkurrenceregler inden for det Indre Markedtoldunionen, den fælles handelspolitik, den monetære politik for eurolandene, bevaringen af de biologiske ressourcer i havet under den fælles fiskeripolitik og indgåelsen af internationale aftaler på de områder, hvor EU kan vedtage interne regler.

 

Links

http://europa.eu.int/futurum/constitution/part1/title3/index_en.htm#Article12