Understøttende tiltag

Understøttende tiltag

Lissabon-traktaten har en ny beslutningskategori for "understøttende, koordinerende eller supplerende tiltag" i Lissabon-traktatens artikel 6 TFEU. Her skal EU også kunne vedtage bindende retsakter, men ikke harmonisere medlemslandenes love.

 

Links

Se også Kompetence-kategorier