Stabilitets- og Vækstpagten

(Foto: EU Commission)

Stabilitets- og Vækstpagten

Blev underskrevet i 1997 for at stramme op på de såkaldte konvergens-kriterier, som blev indført for den Økonomiske og Monetære Union i Maastricht-traktatens ØMU-afsnit. Det lovmæssige udgangspunkt i Traktaterne blev anset for at være for vagt, og udtrykket "for høje budgetunderskud" blev defineret gennem en særlig protokol.

Den originale protokol er suppleret med Stabilitets- og Vækstpagten, som består af 2 Rådsforordninger og højtidelige politiske løfter. 

Pagten blev besluttet efter det Europæiske Råds Amsterdam-møde i 1997.

Stabilitetspagten fastlægger et krav til medlemslandene om, at de skal opnå og fastholde budgetter "tæt på balance eller med overskud". Baggrunden er, at man ønsker en stærk Euro, som kræver økonomisk ansvarlighed af medlemsstaterne.

Pagten er dog betegnet som "stupid" af Kommissionens formand Romano Prodi, fordi den gør det svært at øge offentlige udgifter, når økonomierne i de lande, der har vedtaget Euroen, Eurozonen, er i tilbagegang.

Pagten er siden fulgt op af Euro-pagten og forskellige traktatændringer. Se Den Økonomiske og monetære Union

 

Links

 

http://ec.europa.eu/economy_fi......bout/activities/sgp/sgp_en.htm