Ratifikation

EU ratificerer Kyoto-aftalen (Foto: Spanish Presidency)

Ratifikation

Ratificering er en officiel godkendelse af en allerede accepteret tekst. Traktater skal ratificeres af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatning/grundlov. Traktater ratificeres enten ved en flertalsafstemning i det nationale parlament eller ved en folkeafstemning.

Selv når en traktat er blevet underskrevet på vegne af en stat eller nogle stater, er den ikke juridisk bindende, før alle de underskrivende stater har ratificeret den.

100 medlemmer af EU-Konventet foreslog, at vedtagelsen af en EU-forfatning burde følges op af en folkeafstemning i hvert medlemsland, før ratificering. Lissabon-traktaten fastslår, at det for fremtidige traktatændringer skal gælde, at hvis en medlemsstat efter to år ikke har ratificeret en ændring, skal Det Europæiske Råd mødes og diskutere situationen og finde en politisk løsning.

 

Links

Se også AfstemningerRatificeringsinstrumenter og Forslag til EU-forfatning