EU-Forfatningen

Convention of the Future of Europe, working on the EU Constitution (Foto: European Convention)

EU-Forfatningen

En forfatning er en grundlæggende regelbog for en stat. Den sætter grænser for magten for alle myndigheder, inklusive lovgiverne, og giver borgerne fælles grundrettigheder. 

EU Domstolen i Luxembourg har udviklet et system for EU-love, hvor EU-regler og domme har forrang over nationale love og forfatninger (grundlove).

Domstolen ser EU’s lovgivningssystem som et overstatsligt forfatningssystem, siden en dom fra 1986 om De Grønne og Europa-Parlamentet.

Konventet om fremtidens Europa producerede et udkast til en EU-Forfatning, der skulle erstatte de eksisterende EU- og EF-traktater.

Forslaget til EU-Forfatning blev vedtaget ved konsensus i konventet ved topmødet i Thessaloniki i Grækenland d. 20. juni 2003. Til den var tilføjet en mindretalsudtalelse fra den euroskeptiske intergruppe Demokrati Forum.

 

EU-Forfatningen var opdelt i 4 dele:

·         Del I: Mål, værdier, institutioner, finansielle aspekter mv.

·         Del II: Charteret for fundamentale rettigheder

·         Del III: Sammenfatning af de eksisterende EU- og EF-traktater

·         Del IV: Afsluttende bemærkninger

Teksten blev forkastet af de franske og hollandske vælgere ved folkeafstemninger i maj og juni 2005.

En regeringskonference fik mandat til at udarbejde en ny traktat i juni 2007. Ved topmødet i Lissabon i oktober 2007 blev de europæiske statsledere enige om en ny traktat, der trådte i kraft den 1. december 2009.

 

Links 

Se Lissabon-traktaten

http://european-convention.eu.int/DraftTreaty.asp?lang=EN 

En læservenlig udgave af Lissabon-traktaten kan downloades her

Se den læservenlige udgave af udkast til EU

Forfatningen: http://en.euabc.com/upload/rfConstitution_dk.pdf 

EU-Forfatningen: http://www.eu-oplysningen.dk/u......0de51/forfatningstraktaten.pdf 

Forfatningen: http://europa.eu.int/constitution/futurum/index_da.htm