OLAF

Franz-Hermann Brüner, generaldirektør i OLAF (Foto: European Commission)

OLAF 

Et uafhængigt bedrageri-bekæmpelseskontor i EU-Kommissionen, som afløste UCLAF.

Europa-Parlamentets budgetkontroludvalg ville ikke genudnævne lederen (nu afdøde Brüner) i 2006. Han var heller ikke Ministerrådets favorit, men blev alligevel genudnævnt af Kommissionen

Brüner blev kritiseret af Ombudsmanden for at lyve i den såkaldte Hans-Martin Tillack-sag. Brüner havde fået det belgiske politi til at arrestere Tillack og beslaglægge hans adressebøger for at finde frem til hans kilder. Tillack havde skrevet om Eurostat-skandalen i det tyske ugemagasin Stern.

 

Links 

Se også WhistleblowersEurostat skandale og Tillack, Hans-Martin

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_da.html