Eurostat-skandalen

(Foto: Commission)

Eurostat-skandalen

Eurostat er Kommissionens statistiske kontor. Højtstående tjenestemænd overførte millioner af euro til uofficielle bankkonti uden for enhver budgetkontrol.

Det meddelte Neil Kinnock (daværende kommissær for den administrative reform) og Pedro Solbes Mira (daværende kommissær for økonomiske og monetære anliggender) Europa-Parlamentet på et møde den 9. juli 2003.

Tjenestemænd i Eurostat afsatte falske beløb til fiktive kontrakter og brugte overskydende beløb, som det passede dem.

Journalist Hans-Martin Tillack afslørede skandalen i ”Stern” og blev så arresteret og fik sit arkiv, laptops og telefoner konfiskeret, fordi Kommissionens bedragerienhed ønskede at finde hans kilder til afsløringerne.

 

Links

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL