Whistleblowers

Marta Andreasen, suspended as Head of the Commission's accounts department for openly criticising the system as being open to fraud. (Foto: EU Parliament)

Whistleblowers

Udtryk brugt til at beskrive de offentligt ansatte, som går til offentligheden med oplysninger om forsyndelser og uregelmæssigheder inden for den institution, de arbejder for. Der kan også være meddelere i private virksomheder.

Den 15. marts 1999 trådte Santer-Kommissionen tilbage, efter at en ansat, Paul van Buitenen afslørede, at der havde været alvorlige fejl i administrationen af EU-midler.

 

Links

Se også Paul van Buitenen, Marta AndreasenDorte Schmidt-Brown og Mistillidsvotum.