Atomkraft

(Foto: These Tides)
Atomkraft

Euratom-traktaten blev underskrevet samtidig med Rom-traktaten i 1957. EU havde i 2013 ansvar for sikkerheden i 132 atomkraftværker i EU's medlemslande og 14 nye på vej.

Valg af energiform er fortsat national kompetence, men EU-Kommissionen støtter brug af mere atomenergi. Der gives tilskud til atomenergi via Euratom, selv om det er imod principperne for lige konkurrence i det indre marked.

Lissabon-traktaten har energi som delt kompetence, hvor vedtagelsen af en EU-lov fjerner retten til at vedtage nationale love på samme område.

·         EU-Kommissionen støtter brugen af mere atomenergi.

·         Der gives tilskud til atomenergi via Euratom, selv om det er imod principperne for lige konkurrence i det indre marked.

 

Links

Fordeling af Akraftværker: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/doc/nuclear_power_plants.pdf

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/index_en.html

http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/index_en.html