Lex Østrig

Lex Østrig

Artikel 7 TEU og 354 TFEU i Lissabon-traktaten, først introduceret i Nice-traktaten, gør det muligt at fratage et land dets stemmerettigheder midlertidigt. Reglen anvendes, hvis de øvrige lande finder, at det pågældende medlemsland f. eks. har forbrudt sig mod menneskerettighederne.

Der skal 80 % af landene til at starte proceduren med støtte fra absolut flertal i Europa-Parlamentet. Man starter med en advarsel, i øjeblikket vil det være fra mindst 23 af de 28 medlemslande. 

Ifølge Artikel 7 TEU og Artikel 354 TFEU kan 4/5 af medlemslandene med støtte af et absolut flertal af medlemmerne af Europa-Parlamentet advare mod brud på de fælles principper. 

Et land, der er blevet advaret, får suspenderet sin stemmeret af Rådet med super kvalificeret flertal – 72 % af landene repræsenterende lande med 65 % af EU-befolkningen - samt 2/3 flertal af Europa-Parlamentet omfattende et absolut flertal af medlemmerne. 

Reglen er et resultat af en straffeaktion mod Østrig, efter Haiders FPÖ-parti indgik i regeringssamarbejde.

 

Links 

Se også Østrig