Regeringskonference

Mødelokale under Laeken-topmødet (Foto: EU Commission)

Regeringskonference

En regeringskonference er et beslutningstagende organ i EU. Beslutninger kan kun træffes ved enstemmighed blandt alle medlemsstater. EU-traktaterne kan kun ændres efter en regeringskonference, hvor alle medlemslande er repræsenteret. Resultatet af en regeringskonference bliver til en traktat, der sendes til alle medlemsstater til ratificering efter deres egen forfatnings regler herom.

Det oprindelige udkast til en EU-forfatning udarbejdet af Konventet blev sendt til stats- og regeringsledere den 4. oktober 2003 i Rom i forbindelse med åbningen af regeringskonferencen, og det blev færdiggjort i Bruxelles den 18. juni 2004.

De ti medlemsstater, der sluttede sig til den 1. maj 2004, samarbejdede fuldt ud på lige fod med de andre medlemsstater på det tidspunkt.

De tre anansøgerlande dengang, Bulgarien og Rumænien, der begge blev medlemmer 1. januar 2007, samt Tyrkiet, deltog i regeringskonferencen som gæster.

Det Europæiske Råd kan med simpelt flertal sammenkalde et konvent med repræsentanter fra Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, regeringerne og EU-Kommissionen. Et sådant konvent kan så vedtage ændringsforslag til en kommende forfatning. Disse ændringsforslag skal så godkendes af alle medlemslande.

Regeringskonference forkortes IGC på engelsk. 

 

Links

Se Lissabon-traktatens artikel 48

Det Europæiske Konvent: http://european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=DA 

 

IGC (regeringskonference) Watch: http://euobserver.com/?aid=12963