Toldunion

Toldunion

Handelsområde som dækker to eller flere lande. Landene fjerner indbyrdes told og mængdemæssige begrænsninger i deres indbyrdes samhandel, og har fælles told og handelsaftaler udadtil.

·        Må ikke forveksles med et frihandels-område – hvor der ikke er fælles told og en fælles handelspolitik mod andre lande.

·        EU er en toldunion

·        EFTA er et frihandelsområde

 

Links 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm